– คุณสมบัติของเทรดเดอร์
– องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์
– รู้จักฟอเร็กซ์จริงๆ เสียที
– รู้จักความน่าจะเป็นในฟอเร็กซ์
– การประเมินและป้องกันความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์
– Money Management ที่หลากหลาย
– Stop loss, Stop loss and Stop loss
– เครื่องมือพื้นฐานในการทำกำไร
– รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
– ออกแบบระบบเทรดให้เหมาะกับตัวเอง
– เครื่องมือสู่ความยั่งยืน
– วินัย กล้าหาญ อดทน
– เทรดฟอเร็กซ์ไปด้วยกัน อย่างยั่งยืนกันเกิด

จากประสบการณ์

ที่เคยผ่านการเรียน สอนเทรด Forex จากหลายหลักสูตรหลายสถาบัน
ซึ่งต้องจ่ายค่าเรียนสูงมาก แต่มาใช้ได้จริงไม่ถึงครึ่งมีจุดอ่อน
ข้อด้อยในแต่ละหลักสูตร ทำให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากในระยะแรก
เพราะการเทรดโดยลำพัง จนต้องใช้เวลาเป็นแรมปี
คัดแยกและปรับเครื่องมือและระบบการเทรด
จนได้ระบบที่เทรดได้ง่าย ได้ผลกำไร ไม่ใช้เทคนิคซับซ้อน

Forex Family Coach (FFC) สอนเทรด Forex อย่างไร ?

– FFC สอนเทรด Forex ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในหลักสูตรเดียว
– FFC สอนเทรด Forex ตั้งแต่เทรดสมัครเล่นจนเป็นอาชีพ
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยตัวตนจริง (สอนสด) ไม่ใช่ วีดีโอ
– FFC สอนเทรด Forex ตั้งแต่หนึ่งคนจนถึงหมู่คณะ
– FFC สอนเทรด Forex ตั้งแต่ผู้ไม่มีความรู้จนเป็นเทรดเดอร์ได้
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยภาษาไทยเข้าใจง่าย ใช้ศัพธ์ภาษาอังกฤษเฉพาะที่จำเป็น
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยการหลีกเลี่ยงศัพ์สูงฟังดูดีแต่เข้าใจยาก
– FFC สอนเทรด Forex โดยไม่ต้องเก่งเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
– FFC สอนเทรด Forex ตั้งแต่การเทรดกราฟเปล่าจนถึงเทคนิคหลายชั้น
– FFC สอนเทรด Forex เหมือนสอนสมาชิกในครอบครัว
– FFC สอนเทรด Forex จนกว่าจะทำกำไรได้ ไม่จำกัดเวลาเรียน
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประยุกต์ให้เรียนง่ายใช้ได้ผล
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยการสอนทฤษฎีที่พอเพียงต่อการเทรด แต่สอนการปฏิบัติอย่างไม่จำกัด
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยการเป็นพี่เลี้ยง (Coach) จนกระทั่งยืนได้ด้วยตนเอง
– FFC สอนเทรด Forex โดยมีการประเมินผลผู้เรียนจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ประเมิน
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยการปรับระบบการเทรดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยการเทรดไปด้วยกัน
– FFC สอนเทรด Forex ด้วยการสรุปผลการเทรดในทุกๆสัปดาห์
– FFC สอนเทรด Forex ให้เป็นการสร้างรายได้เสริม
– FFC สอนเทรด Forex จนสร้างเป็นรายได้หลัก
– FFC สอนเทรด Forex จนถึงเป้าหมาย “Trade & Travel” “เทรดไป เที่ยวไป”

Call Now ButtonCall Now : 061 782 4697