– คุณสมบัติของเทรดเดอร์
– องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์
– รู้จักฟอเร็กซ์จริงๆ เสียที
– รู้จักความน่าจะเป็นในฟอเร็กซ์
– การประเมินและป้องกันความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์
– Money Management ที่หลากหลาย
– Stop loss, Stop loss and Stop loss
– เครื่องมือพื้นฐานในการทำกำไร
– รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
– ออกแบบระบบเทรดให้เหมาะกับตัวเอง
– เครื่องมือสู่ความยั่งยืน
– วินัย กล้าหาญ อดทน
– เทรดฟอเร็กซ์ไปด้วยกัน อย่างยั่งยืนกันเกิด

จากประสบการณ์

ที่เคยผ่านการเรียน จากหลายหลักสูตรหลายสถาบัน
ซึ่งต้องจ่ายค่าเรียนสูงมาก แต่มาใช้ได้จริงไม่ถึงครึ่งมีจุดอ่อน
ข้อด้อยในแต่ละหลักสูตร ทำให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากในระยะแรก
เพราะการเทรดโดยลำพัง จนต้องใช้เวลาเป็นแรมปี
คัดแยกและปรับเครื่องมือและระบบการเทรด
จนได้ระบบที่เทรดได้ง่าย ได้ผลกำไร ไม่ใช้เทคนิคซับซ้อน

Call Now ButtonCall Now : 061 782 4697